Twój koszyk
Produktów w koszyku: 0
Suma: 0,00 PLN
» Zobacz koszyk

Reklamacje

Jesteś w: Informacje z branży

REKLAMACJE I ZWROTY

Warunki reklamacji

            We wszelkich sprawach związanych z reklamacjami prosimy o kontakt e-mail - reklamacje@elektrotop.pl.

 1. Klient może według swojego wyboru realizować uprawnienia z gwarancji bezpośrednio u gwaranta a także skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od sprzedawcy.
 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 1. W razie stwierdzenia wady towaru sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 1. Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego Zmawiający może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 1. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres firmy – ul. Korczak 100, 62-800 Kalisz.
 1. Sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę znacznie przyspieszy proces reklamacyjny.
 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 1. Dołączenie do reklamowanego towaru dokumentu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz wypełnionego w dwóch egzemplarzach formularza reklamacyjnego, który można pobrać z linku poniżej: formularz reklamacyjny znacznie przyspieszy proces reklamacyjny.
 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz okoliczności i datę wykrycia wady.
 1. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 1. Uwaga!!! Mimo wszelkich starań zdjęcia produktów na stronie www.elektrotop.pl mają charakter poglądowy. Dopuszczalne jest prezentowanie zdjęć produktu o zbliżonych parametrach. Dokładne informacje na temat wybranego produktu zawarte są w opisie produktu. W przypadku wątpliwości co do cech prezentowanego prosimy o kontakt mailowy.
 1. Reklamacje ilościowe. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych należy niezwłocznie powiadomić o tym sklep drogą e-mailową bądź telefoniczną. Prosimy więc o sprawdzenie zawartości przesyłki zaraz po otrzymaniu paczki. Reklamacje ilościowe będą uwzględniane w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 1. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po uwzględnieniu reklamacji.

 

Odstąpienie  od umowy.

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 20145. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), ma prawo odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres - Energetyk Energy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Sp. K. ul. Korczak 100 62-800 Kalisz e-mail: reklamacje@elektrotop.pl
 1. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu: reklamacje@elektrotop.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien odesłać należycie zapakowany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu wysłania pisma z decyzją o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot dokonanych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 1. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:

           -         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

           -         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

           -         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

           -         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

           -         w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

           -         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe            dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

           -         zawartej w drodze aukcji publicznej;

           -         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Kategorie
Przeglądaj wg producenta:
Nasze promocje
sklep elektryczny promocje
76,03 zł brutto
61,81 zł netto
sklep elektryczny informacje
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach w naszym sklepie?
zapisz się   wypisz się
© Sklep elektryczny ELEKTROtop.pl, © Wszelkie prawa zastrzeżone Energetyk Energy 2010 - 2015
Promocje | Strona główna | O nas | Dostawa i płatności | Regulamin | Kontakt | Mapa strony